<blockquote id="eqhet"></blockquote>

   1. 设立台商投资企业的基本程序

    时间:2010-10-11 16:02    来源中国台湾网

    1到工商局对企业名称核准登记

    2外经贸部门对项目建议书代可行性研究报告或可行性研究报告的批复台商独资企业一般无此项?#20013;?/P>

    3外经贸部门批准合同章程并颁发批准证书

    4到工商局注册并领取证件

    5银行开户税务登记海关备案等

    编辑:薛白璐
    ˫н
    <blockquote id="eqhet"></blockquote>

      1. <blockquote id="eqhet"></blockquote>